FOTOSOUTĚŽE

Poslední úpravy: 20 December 2012 20:56:39

Fotografická soutěž Poklady evropské přírody

Fotografická soutěž POKLADY EVROPSKÉ PŘÍRODY 2013

20-12/2012

Jednou z doprovadných akcí 12. ročníkem mezinárodního filmového festivalu NATURVISION je tentokráte již 20. ročník mezinárodní fotografické soutěže Pokladdy evropské přírody 2013.

Byli bychom rádi, aby se našlo alespoň několik fotografů, kteří budou svými snímky reprezentovat v této mezinárodní fotosoutěži Českou republiku!

Byli bychom rádi, aby se našlo alespoň několik fotografů, kteří budou svými snímky reprezentovat v této mezinárodní fotosoutěži Českou republiku!

Pořadateli soutěže jsou nadace EuroNatur, společnost EuroNatur Service, časopis Natur a NaturVision.

Hledáme nejkrásnější fotografie evropských zvířat, rostlin nebo krajiny. Nejlepší snímky budou prezentovány na podzim roku 2013 v návštěvnickém centrum Lusen Národního parku Bavorský les a také v Městském kulturním středisku ve Vimperku a budou odměněny hodnotnými cenami.
12 vítězných fotografií bude zveřejněno mimo jiné v časopise Natur, v magazínu EuroNatur, na webových stránkách pořadatele a v nástěnném kalendáři Poklady evropské přírody 2014.

Účast je bezplatná a máte možnost získat atraktivní ceny:
1. cena – Zeiss Mono Spektiv 20 x 60 S Mono
2. cena – třídenní pobyt pro 2 osoby v oblasti Senne ve východním Vestfálsku
3. cena – třídenní pobyt pro 2 osoby v Neuschönau, Národní park Bavorský les
4. cena – Hodiny Fortis
5. – 12. cena a cena poroty je poukázka v částce 25 Euro na zboží ze sortimentu společnosti EuroNatur Service.
Každý vítěz obdrží nástěnný kalendář Poklady evropské přírody 2014.
Ceny nebudou vypláceny v hotovosti. Právní postup není možný.

Výherci budou zveřejněni na webových stránkách pořadatele od poloviny měsíce srpna 2013. O výhře budou písemně informováni pouze autoři vítězných snímků.

Termín pro zaslání snímků: do 31. března 2012

Fotografie zasílejte na adresu:

EuroNatur Service GmbH
Naturschätze Europas 2013
Konstanzer Strasse 22
D-78315 Radolfzell
photo@euronatur.org

Další informace: www.euronatur.org/fotowettbewerb

PODMÍNKY ÚČASTI PRO ROK 2013:

1. Účast a organizátoři: Účast je bezplatná. Náklady na organizaci soutěže a vrácení diapozitivů hradí organizátoři. Organizátory jsou nadace EuroNatur, společnost EuroNatur Service, časopis Natur a NaturVision.
Zúčastnit se mohou všichni fotografové, kteří mají trvalé bydliště v Evropě.
Termín pro zaslání je do 31. 3. 2013 (zásilka musí nejpozději v tento den dorazit).

2. Motivy a hodnocení: Povoleny jsou motivy z evropské přírody. Porota udělí 1. až 12. cenu a "zvláštní cenu poroty". Prvních 12 oceněných snímků bude otištěno v kalendáři EuroNatur 2014. Na výstavu bude vybráno celkem 30 fotografií. Rozhodnutí poroty je konečné. Pořadatelé mají právo vyřadit fotografie, které porušují následující pravidla www.euronatur.org/fotowettbewerb Přípustné nejsou digitálně upravené snímky, fotografie domácích zvířat, záběry ukazující formy pěstování divokých rostlin a snímky, které nebyly pořízeny v Evropě.

3. Fotografie: Je možné zaslat maximálně 5 snímků. Povolené jsou digitální barevné fotografie na CD a nezasklené diapozitivy všech formátů (žádné kopie, žádné černobílé snímky a žádné panoramatické fotky!). Pošlete prosím pouze originální diapozitivy nebo velmi dobré kopie! Scanny diapozitivů jsou povoleny, ale pozor na to, že předpokladem pro ocenění je vynikající technická kvalita fotografie (ostrost, osvětlení). Minimální rozlišení fotoaparátu pro digitální snímky je 6 megapixelů. Digitální snímky musí být zaslány ve 2 samostatných souborech:
1. soubor „Náhled“ – soubor JPEG s rozlišením 1200 pixelů (delší strana)
2. soubor „Jemně strukturovaná data“ – soubor JPEG v plné velikosti a nejvyšším stupni kvality (např. v Adobe Photoshopu ve stupni kvality 12).
Název digitálních snímků musí tvořit jméno autora, název snímku a číslo snímku (1 – 5) – např. MaxMueller_Braunbaer_C_BayrWald_1.jpg. Snímky zvířat a rostlin ze zoologických zahrad, ohrad, obor, botanických zahrad, atd., musí být na rámečku diapozitivu a v názvu označeny písmenem „C“ a v seznamu snímků musí obsahovat příslušné informace.

4. Digitální zpracování: Klademe důraz na neupravovanou dokumentaci přírody, proto nejsou povoleny dodatečné změny obrazu a obrazové výpovědi. Povoleny jsou pouze obvyklé postupy celoplošného zpracování obrazu (jako je odstín světlosti a kontrast), výřezy pouze pokud nezmění výpověď snímku. Informace o pořízení snímku (datum) musí na snímku zůstat. Kompozice (spojení více obrázků nebo částí obrázků) a vícenásobné nasvícení nejsou povoleny. Odstranění zvířat, částí zvířat nebo rostlin, rušivých prvků nebo lidí rovněž není povoleno. Pořadatel si vyhrazuje právo, vyžádat si u digitálních snímků u fotografa originální raw-soubor (z důvodu dokázání autenticity).

5. Seznam fotografií: Při zaslání fotografií musí být součástí zásilky vytištěný německý nebo anglický seznam fotografií, u digitálních snímků na CD nebo při zaslání mailem jako samostatný soubor (v pdf nebo Excelu). Seznam musí kromě jména, mailu a adresy fotografa obsahovat název a čísla snímků (1 – 5) a také podrobný popis motivů s následujícími údaji: datum pořízení snímku, fotoaparát, objektiv, druh – pokud možno s vědeckým označením, místo (země, region, biotop, chráněné území, zoo,…), další informace jako osvětlení, denní doba, okolnosti pořízení snímku, nálada, apod.

6. Digitální zaslání na photo@euronatur.org: Zasláno může být max. 5 snímků od jednoho autora a příslušný seznam fotografií. Snímky musí být ve formátu JPG s rozlišením 1200 pixelů (celková velikost všech pěti snímků by neměla překročit velikost 5 MB). U této formy zaslání fotografií platí stejná pravidla jako v bodech 3, 4 a 5. Pokud bude nějaký ze zaslaných snímků oceněn, vyžádá si společnost EuroNatur příslušný snímek v originálu ve vysokém rozlišení. (viz. bod 3)

7. Označení diapozitivů: Pro rozlišení musejí být diapozitivy označeny na přední straně v levém dolním rohu číslem (1 – 5). Kromě toho musí být na přední straně rámečku zřetelně a čitelně uveden název snímku, jméno a adresa fotografa.

8. Práva k fotografiím, ručení a zaslání: Fotograf musí vlastnit všechna práva na fotografie. Fotografové předají autorská práva k fotografiím; při zveřejnění budou uvedeni jakou autoři u své fotografie. Účastí v soutěži předávají autoři pořadatelům právo k bezplatnému použití snímků pro tyto účely:

- výroba kalendáře
- výstava vybraných snímků v rámci soutěže
- zveřejnění v publikacích a na webových stránkách pořadatele
- použití pro účely reklamy a propagace
- nadaci EuroNatur a společnosti EuroNatur Service ke zveřejnění ve svých vlastních publikacích k propagaci ochrany přírody v Evropě.
Použití nevýherních snímků bude nejdříve konzultováno s fotografem a bude uzavřena smlouva.
Snímky nesmějí být blokovány agenturami nebo nakladatelstvími. Za nároky třetích osob, poškození nebo ztrátu zásilky (i poštou) pořadatelé neručí. Zásilku je nutné zabalit tak, aby během doručení nebyla poškozena. Snímky zaslané elektronicky nejsou zasílány zpět; CD budou po ukončení soutěže zničena.

Další informace na níže uvedených kontaktech:

EuroNatur
Kerstin Sauer
Konstanzer Strasse 22
78315 Radolfzell
Tel: 07732/9272-45
Fax: 07732/9272-41
kerstin.sauer@euronatur.org
www.euronatur.org/fotowettbewerbZpět