O KLUBU

Poslední úpravy: 19 February 2016 11:09:38

KRONIKA Klubu

3. ročník 1991 Zlatý jelen Slávy Štochla - Vyhodnocení

Začátkem listopadu se konalo v Písku slavnostní vyhlášení fotografické soutěže Zlatý jelen Slávy Štochla - 1991, kterou pořádá ve dvouletých cyklech Svaz českých fotografů.
Ze zaslaných snímků z celé ČSFR odborná komise vybrala nejlepší v tomto pořadí:<

1. místo:
Jaromír Zumr (České Budějovice) za seriál Jeleni


Jaroslav Zumr: vítězný snímek

2. místo:
Jiří Rada (Žatec)
Rostislav Stach (Ostrov nad Ohří)

3. místo:
Jiří Kruml (Kolín)
Jaroslav Pešat Frýdek-Místek)
Antonín Říha ml. (Bohdíkov)

Dále porota udělila Čestná uznání:
Antonín Říha st. (Bohdíkov)
Ing. Petr Štola (Praha)
Karel Tvrdý (Brno)
Jaromír Zumr ml. (České Budějovice)
Jiří Siegelbauer (České Budějovice)

Slavnostního předání se zúčastnil za Svaz českých fotografů prof. Šmok a Ing. Rejnoch, za PÚV ČMS Ing. Ludvík
a předseda Klubu fotografů při ČMS Jan Rys.
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v kulturním středisku Portyč v Písku i u příležitosti setkání trubačů.
Ukázky lovecké hudby vhodně doplnily výstavu fotografií.


Předávání cen


Zpět