O KLUBU

Poslední úpravy: 06 January 2013 11:41:05

KRONIKA Klubu

Mezinárodní setkání fotografů přírody

Myslivost 10/1994 str. 6-7

Švédsko 1994

Již po čtrnácté se uskutečnilo setkání zástupců národních svazů fotografů přírody sdružených v mezinárodní asociaci fotografů přírody - IFWP (lnternational Federation of Wildlife Photography). Hostitelem byl švédský svaz fotografů PHOTO NATURA. Setkání se uskutečnilo v sympatickém přímořském městečku Ángelholm v jižním Švédsku.

Hostitelé rozvrhli program do čtyř dnů. Program zahrnoval fotografickou výstavu a diashow pro veřejnost, mezinárodní fotografickou soutěž, společné fotografické exkurze, pracovní setkání a generální zasedání IFWP.
Exkurze do přírodně zajímavých lokalit jsou příležitostí pozorovat kolegy fotografy v akci. Je to samozřejmě i pestrá přehlídka fotografické techniky a výzbroje včetně oblečení.

První exkurze směřovala na malý ostrůvek Hallands Väderö v baltickém moři, který je vyhlášen za přírodní rezervaci. Návštěvníci mají možnost se dopravit na ostrov lodí, která vyplouvá v 8 hod. a vrací se v 17 hod.
Každý návštěvník má registrovaný lístek, který musí při návratu předložit. Nesouhlasí-li počet registračních lístků při návratu, vzbudí to pozornost strážců rezervace. Na ostrově se nesmí přenocovat, pokud nemáte rezervaci v jediném ubytovacím zařízení, které je ovšem na rok dopředu zadáno.


Uprostřed ostrova je zajímavý lesní porost se staletými duby a řadou močálovitých jezírek tvořících zajímavé fotografické scenérie. Jsou tam i tisíce komárů, kteří nás obtěžovali při komponování záběrů. Na ostrově se vyskytuje řada ptačích druhů, které zakládají hnízdiště na skalnatých útvarech podél ostrova. Je tam i poměrně početná kolonie tuleňů, kteří byli bohužel mimo "dostřel" našich teleobjektivů.
K mému překvapení jsme potkali i několik zajíců a jeden z nich posloužil jako model maďarskému kolegovi, který na něm demonstroval "jak se nepozorovaně přiblížit" ke zvěři.
Jean-Fabian Henrion z Francie, který je známý i mezi naší mysliveckou veřejností jako organizátor a předseda mezinárodní poroty fotosoutěží pořádaných v rámci zasedání CIC, vystupoval v roli malíře dokumentaristy a zaznamenával portréty fotografů při pořizování záběrů i při odpočinku a samozřejmě maloval přírodní scenérie a skicoval různé mořské ptáky.

Byl to on, kdo se dlouhá léta snažil, aby naši fotografové přírody, kteří sklidili řadu úspěchů ve fotografických soutěžích CIC měli možnost spolupracovat v mezinárodním měřítku.
Jeho úsilí bylo završeno v roce 1991 ve Francii, kdy byl KFP přijat za stálého člena IFWP. Při našich setkáních se vždy pochvalně vyjadřuje o úrovni myslivosti a jejích tradicích v naší zemi a o perfektní organizaci zasedání CIC v Praze v roce 1993.

Zajímavá exkurze na ostrov Hallands Viidero byla zakončena Bar-B-Q u moře, což volně přetransformováno do češtiny znamená opékání nebo grilování pod širým nebem s nezbytnou skleničkou dobrého moku.

Pro druhou fotografickou exkurzi vybrali hostitelé oblast "Skäralid". Je to zajímavý přírodní útvar v blízkosti Ängelholmu. Údolí, kterým protéká potok ústící do menšího jezera, je lemováno skalními útvary se zajímavým lesním porostem, na mnoha místech vytvářejícím bizarní útvary.
V nížinaté oblasti jižního Švédska tento útvar působí dojmem malého pohoří. Nadšenci se domluvili, že vyrazí do údolí již ve 4 hod. ráno s cílem zachytit zvláštní atmosféru při východu slunce, kterou tam vytváří mlžný opar vycházející z jezera. Vzhledem k extrémně teplému počasí v celé Evropě se ovšem mlžný opar nekonal, ale i tak bylo co fotografovat. Na jezeře hnízdí labutě druhu Cygnus cygnus a v údolí je celá řada malebných zákoutí poskytujících příležitost pro fotografické ztvárnění.

Odpolední program byl zahájen otevřením fotografické výstavy pro Ängelholmskou veřejnost, na kterou navazoval diashow program nazvaný "Večer s přírodou".
"Večer s přírodou" se setkal s mimořádným diváckým ohlasem, což dokumentuje nebývalý zájem Švédů o přírodu a životní prostředí.
Čisté životní prostředí je ve Švédsku vidět na každém kroku, čistě upravené obydlí citlivě zasazené do přírodního prostředí a např. i taková banální záležitost jako je utírání prachu, by příjemně překvapila naše hospodyňky.
Tady když neutíráte prach celý týden, není to poznat, což jistě kontrastuje se zkušenostmi z našeho prostředí. Událostmi nabytý den byl zakončen společnou večeří v restauraci Odd Fellow's. Byla to přl1ežitost podiskutovat se starými přáteli a možnost setkat se se zajímavými lidmi.

Příští den dopoledne byl věnován individuální prohlídce Ängelholmu. Přidal jsem se k finským kolegům Esu Mälkönenovi a Matti Torkomäkimu na projíždku po řece Rönne.

Odpoledne se konalo generální zasedání IFWP. President Esa Mälkönen zrekapituloval činnost za minulé období. Diskutovali jsme o poslání fotografů přírody, propagaci ochrany přírody a užší spolupráci v mezinárodním měřítku, zejména získávání nových členů a jak tyto cíle realizovat v podmínkách zhoršené ekonomické situace v celosvětovém měřítku. V procedurálních otázkách byla řešena volba nových vicepresidentů.

Byli zvoleni Berrnard Mallet-ASCPF a Petr Štola KFP.
Organizováním 15. zasedání IFWP v roce 1995 v České republice byl pověřen KFP. Závěr 14. zasedání IFWP patřil mezinárodní fotografické soutěži.

Soutěžilo se v barevných diapozitivech formátu 24 x 36 mm a 60 x 60 mm v kategoriích: ptáci, ostatní zvířata, flóra, krajina, kompozice a forma.
KFP reprezentovali pánové Blažek (ostatní zvířata), Hain (ptáci, krajina), Motyčka (ptáci, kompozice a forma),
Pešat (ostatní zvířata), Říha (ostatní zvířata, krajina, kompozice a forma), Studnička (ptáci), Šabo (kompozice a forma), Vokurek (flóra, krajina), Zumr junior (ostatní zvířata), Zumrík (ptáci, ostatní zvířata).
Náš mladý člen Petr Vokurek získal v silné mezinárodní konkurenci pěkné třetí místo v kategorii krajina.

Organizace 15. shromáždění IFWP v květnu 1995 bude velkou příležitostí pro prezentaci nejen činnosti našich fotografů přírody, ale i postojů široké veřejnosti k přírodnímu a kulturnímu bohatství naší země. Chceme zahraničním kolegům ukázat jedinečnou přírodu Jižní Moravy v oblasti Židlochovic a Lednice a věříme, že s pomocí ČMMJ, Vysoké školy lesnické v Brně a obětavých myslivců se úkolu zhostíme se ctí.

Ing.Petr Štola, vicepresident KFP při ČMMJ


Zpět