O KLUBU

Poslední úpravy: 29 January 2014 19:51:58

Historie klubu

Klub fotografů přírody byl založen na ustavující schůzi dne 9. 12. 1990 v Praze. Mezi zakládajícími členy byl i Sláva Štochl, jeden z našich nejznámějších průkopníků "přírodní" fotografie, s cílem sdružit přední české a slovenské fotografy živé přírody do společnosti, která by potom reprezentovala československé lovy beze zbraní nejen u nás, ale i v zahraničí.
Patronát nad Klubem převzal tehdejší Český myslivecký svaz a pod dnešním názvem Českomoravská myslivecká jednota se podílí na jeho chodu dodnes.
Mezi zakládajícími členy byla taková jména jako např. Přemysl Pavlík, Jan Rys, Eduard Studnička, Jaromír Zumr st., Antonín Říha, Ján Dubeň a další.


© Jiří Motyčka

© Jan Rys

Prvním předsedou KFP se stal již zmíněný Sláva Štochl.
Po jeho smrti byl zvolen do čela klubu autor několika poutavých knih o přírodě Jan Rys.
V roce 1996 se stal prezidentem klubu Rostislav Stach.
V roce 1991, zejména zásluhou Ing. Petrem Štolou, byl Klub fotografů přírody ve Francii přijat do mezinárodní organizace sdružující fotografy zaměřené na "lov beze zbraně" ve volné přírodě - International Federation of Wildlife Photography (IFWP).


© Rostislav Stach

© Antonín Říha

Fotografování přírody je samozřejmě individuální, unikátní snímky nelze většinou pořídit ve větším kolektivu.
Přesto naši fotografové cítili potřebu vzájemné výměny zkušeností a konfrontace při společných výstavách.

Za nejdůležitější považujeme propagování ochrany přírody a životního prostředí a podněcování k tomu širokou veřejnost a dodržování etiky "fotolovu" a ochrany přírody".
To je i základním smyslem práce nejen odborníků, ale také laických milovníků přírody, jimž jde především o trvalejší uchování prchavých okamžiků krásy přírody.

Hlavní náplni klubu je pořádání výstav z tvorby našich členů.
V roce 1991 jsme měli reprezentační výstavu ve Velké Británii. Následovali výstavy ve Francii, Finsku a v Německu. Doma jsme poprvé vystavovali v Ostrově nad Ohří. V letech 1991 až 1995 jsme pak pořádali dalších osm výstav.
Klub fotografů přírody má vytvořenou výstavní kolekci snímků, která se používá při různých příležitostech k propagaci přírody a zvířat.


© Jiří Motyčka

© Jan Rys

Kromě vlastních fotografických soutěží se řada členů účastní i soutěží mezinárodních.
Výrazných úspěchů zde dosáhl např. Jaromír Zumr ml., který v roce 1999 získal Čestné uznámí FIAP (Mezinárodní federace fotografického umění) a cenu Akademie Wildlife Photo Academy nebo v roce 2000 hlavní cenu C.I.C (Mezinárodní rada pro myslivost a ochranu zvěře) v kategorii Pohyb.
V soutěži Czech Press Photo - kategorie Příroda - získal Antonín Říha dokonce několik cen. Rostialav Stach měl v roce 2001 v této kategorii první cenu.


© Jiří Motyčka

© Eduard Studnička

Řada členů také spolupracuje s nejrůznějšími redakcemi našich i zahraničních časopisů a podílí se i na vydávání knih, kalendářů, pohlednic apod.
Redakce časopisu Myslivost vydává každoročně ve spolupráci s KFP nástěnný i stolný kalendář s mysliveckoutématikou.
Od roku 2001 má KFP vlastní internetové stránky.

Velmi populární byly výjezdní akce klubu. Zájezdy sponzorovala Českomoravská myslivecká jednota jako částečnou kompenzaci nákladů na fotografie, které členové věnují na výstavy zdarma.

Každý výjezd přinesl řadu příležitosti pořídit jedinečné atraktivní záběry.
Byli jsme v Topolčankách, kde jsme navštívili přilehlý lovecký zámeček a obory zubrů evropských.
Fotograficky zajímavý byl i zájezd na zámek Ohrada u Hluboké nad Vltavou, spojený s vernisáří výstavy fotografií ze soutěže Fauna celého světa. Upoutaly nás nejen Stará a Lenešická obora s chovem daňků, muflonů a černé zvěře, ale i zvířata v ZOO Ohrada.
Vydařil se i zájezd do Moravskoslezských Beskyd. V této oblasti jelení zvěře jsme měli k dispozici loveckou chatu, kde se besedovalo a promítaly se filmy a diapozitivy členů. Obora Hukvaldy s daňky, muflony, bažanty královskými
a umělým odchovem sivenů amerických stejně jako ZOO Lešná


Zpět