O KLUBU

Poslední úpravy: 05 January 2013 10:38:53

KRONIKA Klubu

FOTOGRAFIE - MAGAZÍN č. 8/1995, str. 44

Fotografové přírody v Židlochovicích

© Martti RikkonenMartti Rikkonen

Klub fotografů přírody (KFP) při Českomoravské myslivecké jednotě (ČMMJ) jsme ve Fotografii magazínu představili počátkem roku.
Tenkrát jsme se také zmínili, že bude hostitelem
15. generálního zasedání Mezinárodní organizace fotografů přírody - IFWP (International Federation of Wildlife Photography). V první polovici května se k nám skutečně sjeli zástupci fotoklubů přírody z Finska, Švédska, Holandska, Francie, Rakouska, Maďarska, Švýcarska a Slovenska. Nechyběli samozřejmě ani naši fotografové. Díky spolupráci ČMMJ a Lesů ČR pod patronací generálního ředitele Jiřího Olivy se kongres mohl konat na zámku v Židlochovicích u Brna.
Krása lužních lesů a obor s jeleny a daňky v době, kdy mají mláďata, všechny fotografy okouzlila.
"Jsou jako děti, seběhnou se ke každému zajímavému objektu, radují se a fotografují ho ze všech možných stran," vyprávěla o exkurzích do okolí Židlochovic a Lednice Míla Fabelová z oddělení zahraničních styků ČMMJ, která se starala jak o vzájemnou komunikaci, tak o pohodlí účastníků setkání.
Pro mnohé zahraniční fotografy byl překvapivý stav naší přírody, zachovalost lesních porostů i dobrá péče o ně. Mattiho Torkkomakiho, generálního sekretáře IFWP, zaujaly staré stromy, "svědkové mnoha lidských generací", jak se vyjádřil na závěrečném banketu, "krásní, tiší a majestátní". Program zasedání byl bohatý jak na fotografické, tak na společenské příležitosti. Zástupci jednotlivých organizací sebou přivezli reprezentativní kolekce snímků. Ty představili kolegům i veřejnosti na improvizované výstavě na zámku a při veřejné diaprojekci. Vzájemná konfrontace a výměna názorů byly také tím nejcennějším, co si vedle pěkných záběrů z Židlochovic odvezli. Součástí zasedání bylo i vyhodnocení Mezinárodní soutěže IFWP za rok 1995, do které bylo přihlášeno 252 barevných diapozitivů z 8 zemí. Nejlepším snímkem roku se stal záběr Polární záře od Fina Martti Rikkonena, který zároveň zvítězil i v kategorii Kompozice a forma. První v kategorii Ptáci byl Dag Rottereng z Norska se snímkem Sojka sibiřská, v kategorii Ostatní zvířata Rakušan Rommer Engelbert, v kategorii Rostliny Asko Sydanoja z Finska, v kategorii Krajina Holand·an Chris Achterberg se snímkem Sopka a vycházející měsíc. Kvalita většiny snímků se pohybovala na úrovni, kterou naši účastníci pokládali za nesrovnatelnou. Ještě více pak byli překvapeni preferencemi poroty, která - jak to vyjádřil její předseda, Lenart Norstróm ze Švédska - dávala přednost nápadu, fantazii, tvůrčí kreativitě a náznaku před technickou dokonalostí realistických snímků. Přesto se snímek Ráno u rybníka našeho fotografa přírody Petra Vokurka ze Znojma umístil v kategorii Krajina na druhém místě. V soutěži jednotlivých národních asociací IFWP zvítězilo s velkým náskokem Finsko, druhé místo obsadilo Norsko a o třetí místo se podělily Rakousko a Holandsko. KFP - Česká a Slovenská republika - se umístil na čtvrtém místě. Obětavost organizátorů včele s Petrem Štolou, viceprezidentem IFWp a KPF, a jeho kolegů fotografů, krásné prostředí a kamarádská atmosféra udělaly své. Všichni odjížděli spokojeni. Na závěr jim vedení Lesního závodu Židlochovice připravilo překvapení - zvláštní soutěž o nejlepší snímky fauny a flóry lužních lesů, lesního hospodářství a ochrany přírodního prostředí. Vítěz získá zdarma týdenní pobyt pro dvě osoby na Židlochovickém zámku a v lovecké chatě s možností fotografovat v přilehlých lokalitách. Pro naše pojetí podobných akcí bylo překvapující, že zahraniční účastníci nesli náklady na pobyt u nás z vlastní kapsy.

VM

Josef Timar
© Josef Timar


© Petr Vokurek

© Asko Sydänoja

© Han Meeuwsen

© Jorn Areklett Omre

Zpět