O KLUBU

Poslední úpravy: 05 January 2013 17:45:57

KRONIKA Klubu

Zlatý jelen Slávy Štochla

Českoslovanská FOTOGRAFIE, č. 10/1996, str. 47

 

V červenci se v kulturním domě Vltavská představili vítězové V. ročníku fotografické soutěže Zlatý jelen Slávy Štochla organizované Svazem českých fotografů, Českomoravskou mysliveckou jednotou a dalšími institucemi.
Mezi vystavenými pracemi byly ze svazové sbírky zařazeny i fotografie zakladatele soutěže Jaroslava Štochla. Tento dnes již legendární nadšený lovec-fotograf soutěž totiž v roce 1986 nejen vymyslel, ale na její realizaci v dalších letech věnoval jak putovní trofej v podobě sošky jelena, tak honorář za vydání své knihy Lovcem živé krásy.

Určením bienále je již od první dedikace přispět k realizaci všelidského úkolu ochraňovat živou přírodu před škodlivými vlivy civilizačního procesu a negativních zásahů narušujících biologickou rovnováhu. Úkol tedy stále aktuálnější, i když vzhledem k malé publicitě je soutěž téměř skryta před mladšími milovníky přírody, a stává se záležitostí poměrně úzkého kruhu zasvěcených (účast 15 autorů) a dokonce se prý málem ztratil Zlatý jelen.

Od smrti J. Štochla již uplynulo 6 let. Soutěž v příštím roce vstoupí do svého šestého ročníku.
Z těch dosavadních se do sbírky SČF přestěhovalo již 30 poutavých záběrů přírodního dění.
Vítězové (1987 - Jaromír Zumr st., 1989 - Antonín Říha, 1991 - opět Jaromír Zumr st., 1993 - Jaroslav Holeček ) patří k těm, kdo loveckým zážitkům beze zbraní zasvětili stejně jako zakladatel nadace své životy.

V posledním ročníku zvítězil dokonce se snímkem Divočáci ve vodě pokračovatel rodinné tradice Jaromír Zumr ml.


JAROMÍR ZUMR: Divočáci ve vodě

O druhou cenu se rozdělili Jiří Baudyš z Turnova a Josef Zápotocký z Veltrus.

Na třetím místě se umístili Miroslav Kryštůfek z Loun, Antonín Říha z Bohdíkova a Václav Suchý z Královského Poříčí.

Čestná uznání získali Josef Čermák, Miloš Kohlíček, Jaroslav Pešat, Miloš Vogl a Jaromír Zumr st.

Všichni, kdo milují a fotografují přírodu, se mohou; v příštím roce zúčastnit domácí soutěže, jejíž jméno je spjato s osudem a odkazem jednoho z našich mimořádných fotografů.


Zpět