O KLUBU

Poslední úpravy: 05 January 2013 17:45:49

KRONIKA Klubu

Založení bienále Zlatý jelen Slávy Štochla

Českoslovanská FOTOGRAFIE, č. 9/1986, str. 47

 

Fotograf-výtvarník Sláva Štochl, známý u nás svými četnými publikacemi z oblastí přirody a života zvěře či ryb, se rozhodl založit bienále určené pro fotografy z celé ČSSR, jehož účelem bude přispět fotografickou tvorbou s vysokými estetickými nároky k realizaci všelidského úkolu ochrany živé přirody před škodlivými vlivy civilizačniho procesu a negativních zásahů, narušujících biologickou rovnováhu v přirodě.
Soutěž bude vyhlašována každé dva roky, vždy u příležitosti června - Měsíce myslivosti a současně se zahájením výstavy vítězných a vybraných prací z předchozího ročníku.

Garantem soutěže určil Sláva Štochl zájmovou organizaci Svaz českých fotografů, neboť sám, jak říká, začínal jako fotoamatér-samouk a dodnes obdivuje nadšené amatérské fotografy, kteří jsou ochotni pro jediný záběr přinášet velké osobní oběti (náklady na materiál, čas apod.).
Sláva Štohl založil vkladní knížku znějící na Svaz českých fotografů se základním vkladem 50 000,- Kčs a na úrok 4%, z níž budou oprávnění funkcionáři vybírat finanční částky určené jako odměna vítězům této soutěže.
Dále nechal zhotovit plastiku "Zlatého jelena", která bude putovní a jméno vítěze bude vyryto na kovovém štítku v její základně. Držitel putovní trofeje obdrží navíc v upomínku originální zvětšeninu výtvarné fotografie z tvorby Slávy Štochla, archivované rovněž pro tento účel u Svazu českých fotografů.

Důležitou a základní povinností každého fotografa, který se chce této soutěže zúčastnit, je, aby sám aktivně přírodu chránil a svojí fotografickou činností ji neohrožoval či nepoškozoval při snaze o získání zajímavých nebo unikátních záběrů (např. hnízdících mláďat, jež by mohli rodiče opustit apod.).
Takové záběry mohou do soutěže zaslat jen kvalifikovaní pracovnici a porota jejich účast v soutěži povolí jen při splnění podmínky odborné kvalifikace. Jinak budou fotografie s těmito náměty ze soutěže automaticky vyřazeny,
jak to začíná být obvyklé u renomovaných soutěží s tematikou ochrany přírody, právě tak jako fotografie zobrazující devastaci přírody, různé skládky odpadu apod., které se mohou uplatnít v jiných tematicky zaměřených soutěžích.


Amelie Beckopvá: Vážka

Práce zaslané do soutěže bude posuzovat odborná porota jmenovaná pořadatelem, která má právo některou z cen neudělit nebo rozdělit, případně další ceny sloučit. Oceněné fotografie zůstanou v majetku pořadatelů - Svazu českých fotografů a budou využívány pro účely propagace této soutěže.

Z vybraných prací bude uspořádána výstava v Praze, příp. dalších městech ČSSR, neoceněné práce a ty, které nebudou vybrány na výstavu, budou autorům vráceny vždy do 2 měsíců po zasedání poroty, ostatní (kromě oceněných) po ukončení výstavního cyklu.
Pořadatelé i Sláva Štochl jsou přesvědčení, že fotografové, kteří mají rádi přírodu, zaměří objektivy svých přístrojů na její neopakovatelnou krásu, poezii i dramatičnost života v prostředí, bez jehož uchování je budoucnost příštích generací nemyslitelná.

Ve statutu soutěže bude zakotvena í možnost budoucího vývoje fotografie k jiným formám prezentace obrazového sdělení, a to tak, že musí vždy jít o médium vizuálně pozorovatelné a o zachování základní myšlenky soutěže.


Ernst Kneidinger: Srnka

Robert Jessen: Beranův skok

OCHRANA PŘÍRODY a životního prostředí je dnes už celosvětovým problémem, a tak nejsou ojedinělé fotosoutěže, které dotují známé firmy vyrábějící fotopřístroje a především materiály. Počátkem roku byla vyhodnocena také mezinárodní fotosoutěž s názvem OBJEVTE ZAZRAKY PŘÍRODY, kterou dotovala firma Kodak. Podmínkou ovšem bylo, že soutěžní práce budou zachyceny na materiálu tohoto výrobce. Porota se skládala ze zástupců firmy, redaktorů několika zahraničních fotočasopisů, představitele známé stuttgartské ZOO Wilhelma aj.

Pořadatelé obdrželi více než 30 000 zásilek z různých zemí světa, z toho polovinu tvořily barevné diapozitivy a druhou barevné pozitivy. Porota zkonstatovala, že úroveň zaslaných prací byla vysoká a rozdělila celkové množství 1100 cen, mezi nimiž nechyběly zahraniční zájezdy do zajímavých přírodních rezervací. Uveřejňujeme černobílé reprodukce prvních tří vítězných prací :
Vážka - 1. cena (A. Becková, NSR),
Srnka - 2. cena (E. Kneidinger - Rakousko),
Beran ve skoku - 3. cena (R. Jessen, NSR).

Věříme, že úroveň soutěžních prací zaslaných do soutěže o Zlatého jelena, jejímž vyhlašovatelem je Svaz českých fotografů, bude neméně tak dobrá, ne-li vyšší - pozn. redakce.Zpět