Poslední úpravy: 02 October 2012 16:30:10


Jan Rys

Jan Rys se narodil 10. září 1929. Je zakládajícím členem Klubu fotografů přírody při ČMMJ. Po smrti Sláva Štochla byl zvolen prezidentem klubu. V roce 1996 ukončil členství v KFP. Členská schůze mu nabídla čestné členství jako uznání práce, kterou pro klub udělal, které přijal

Jan Rys přivedl k lásce k přírodě přemnoho lidí, kteří se stali jejími ochránci, milovníky.

Publikace:

Je autorem monoha fotografických publikací, v nichž dokonalými a často jedinečnými snímky seznamuje čtenáře s krásami naší přírody. S nekonečnou trpělivostí dokázal zachytit scény z nejintimnějšího života i těch nejplašších a nejskrytěji žijících zvířat.
V doprovodných textech tolik zdůrazňuje nutnost ochrany naší přírody, jejichž zánik by znamenal velké ochuzení naší domácí fauny a flóry. V této souvislosti podtrhuje i význam ochrany jejich životního prostředí, které je koneckonců í životním prostědím člověka.

Zpět