Poslední úpravy: 02 October 2012 16:30:00


Ján Dubeň

Ján Dubeň se narodil 14. října 1936 v Štiavniku při Žiline. V r. 1954 dokončil studium na vyšší průmyslové škole chemické v Banskej Štiavnici. Od té doby pracoval ve výzkumném ústavu chemických vláken ve Svitě, nejprve jako asistent, později jako samostatný výzkumný pracovník až do odchodu do důchodu. Zde žije dodnes, v městské časti Svitu, známé pod názvem Kanada.

Zájem o fotografii u Jána Dubeňa vznikal nenápadně, víceméně náhodně.
Kdesi na začátku byla láska k přírodě, ta ho přivedla do hor, kde mu kromě horolezců dělal společníka fotoaparát. Nejdříve jen příležitostně bez vážnějších záměrů. Když se trochu usadil, začal se věnovat rybářskému sportu a do výbavy si vždy přibalil i kameru.
Takto postupně dospěl ke svojí, dnes uznávané a vysoko cenené specializaci, k fotografovaní všeho, co souvisí se životem okolo řek, rybářství a ryb.

Velký vplyv na formovaní fotografického vývoje Jána Dubeňa měla kromě jiného i spolupráce s redakcí časopisu Poľovníctvo a rybárstvo (od r.1962), která byla impulzem k hlubšímu teoretickému studiu, cílevědomější práci a k vyhranění fotografického žánru a zájmu. Sám o svojí tvorbě řekl :
„Nikdy som si nenahováral, že to čo robím je umenie, umelecká fotografia. Je to fotografia prírodopisná a ako taká je od porotcov trochu zaznávaná. Je to pochopiteľné. Veď ťažko je merať jedným metrom veci tak rozdielne a porovnávať hodnoty často neporovnateľné.“

S přibývajícími lety se dostavili i výsledky – celá řada ocenění z fotografických výstav a soutěží doma i v zahraničí, z kterých je možné vyzvednout zejména hlavní cenu –
Zlatou medaili ze světové myslivecké a rybářské výstavy EXPO 1981 v Plovdive.

Kromě dlouholetého a pravidelného publikování v odborných časopisech zrealizoval ve spolupráci s národním umělcem Jozefom Krónerem publikci S kamerou a udicou, která vyšla ve vydavatelství Osveta v Martine ve dvou vydáních (1979,1981).
Ve spolupráci se Zdeňkem Šimkem vyšla ve vydavatelství Príroda v roce 1985 kniha O rybách a rybároch.
O rok později opět ve vydavatelství Osveta vyšla třetí zajímavá kniha V zrkadlách slovenských riek, na které se textově podílel Jozef Dunajovec.

O jeho tvořivé aktivitě svědčí i několik samostatných výstav (1984 - Tatranská galéria, Poprad, 1986-Múzeum J. M. Petzvala, Spišská Belá, 2001 - Liptovský Ján, 2005 - Liptovské múzeum, Ružomberok, 2005 – Svit, 2006 – Fotogaléria Nova, Košice).

V roce 2005 udělili J.Dubeňovi Cenu města Svit za dlouholetou fotografickou tvorbu a šíření dobrého jména města.

Je spoluzakladatelem Klubu fotografů přírody při ČMMJ v České republice.
V roce 2011 ukončil členství v KFP. Členská schůze mu nabídla čestné členství jako uznání práce, kterou pro klub udělal, které přijal.

Publikace:

Fotografie:
Kliknutím na fotografii se otevře v novém okně.

Ján Dubeň - autoportrét


Zpět