ZAJÍMAVOSTI

Poslední úpravy: 21 July 2018 08:53:51


Souboj roháčů na Hluboké

21/07/2018

Každoročně jezdím na jaře na Hlubokou fotografovat roháče a tesaříky obrovské. Vyvíjejí se ve starých dubech, které lemují jihočeské rybníky. Letos jsem je potkal na cyklistické stezce vedoucí z Českých Budějovic na Hlubokou u golfového hřiště. Je tam řada starých mrtvých dubů, které na štěstí nikdo nekácí. Některé mají na kůře i holém dřevě spousty výletových otvorů tesaříků obrovských.

Uvádí se, že roháč obecný (Lucanus cervus) je největší evropský brouk. Samci jsou 35 - 75 mm, vzácně i 90 mm velcí. U tohoto brouka je výrazný pohlavní dimorfismus. Samci se pyšní velkými kusadly, která využívají při soubojích o samičku. Po spáření klade samička vajíčka do starých trouchnivějících kmenů, nejčastěji dubů, ale i jiných listnáčů. Larvy mají přibližně 3 - 5 letý vývoj. Kuklí se do kokonů z trouchu a hlíny. Dospělci se líhnou na podzim, přezimují v kokonu. S brouky se na dubech setkáváme hlavně v květnu a červnu.

Vzhledem k tomu, že roháčů je na Hluboké nepoměrně méně než třeba v Lednicko-Valtickém areálu, jejich souboj se mi dosud vyfotografovat nepodařilo. Až letos. Roháči se přes den většinou drží vysoko v korunách stromů, aktivnější jsou navečer. Nikdy nevíte, na kterém z mnoha starých dubů je naleznete.

Na ten správný strom mne upozornil úder roháčího těla o zem pod jedním z dubů. Cílem souboje je totiž snaha jednoho ze soupeřů odtrhnout druhého od kůry, zvednout a shodit se stromu na zem. Přitom roháč se drží kůry díky háčkům na nohou velmi pevně a snadno leze po kůře i hlavou dolů. Nejčastěji lze roháče najít na kmeni u míst, kde vytéká míza, protože tou a nektarem z květů se roháči živí. Souboje bývají tvrdé, trvají od několika sekund po minuty. Záleží na velikosti soupeřů. Roháči se do sebe zaklesnou kusadly a snaží se soka odtrhnout od kůry a shodit se stromu. Často je u toho slyšet praskání chitinu. Viděl jsem i roháče, který si při souboji ulomil jeden z výčnělků kusadla nebo jiného, který si po pádu se stromu ulomil kusadlo téměř celé.

Vzhledem k tomu, že se souboje odehrávaly ve výšce 3-4 metry, musel jsem použít ohnisko 300-500 mm a díky špatnému světlu citlivost 2000 ASA.

Konec

Fotografie a text prof. RNDr. Jan Kopecký CSc.

Zpět