ZAJÍMAVOSTI

Poslední úpravy: 31 March 2018 14:58:05


Husice nilská

10/02/2018

Husice nilská je dosti velká, zavalitá s tmavohnědou skvrnou kolem očí a na hrudi. Pochází z Afriky a v současné době se šíří po Evropě. V době hnízdění a péče o mláďata je samec velmi agresivní. Evropská komise o ni rozšířila seznam invazních nepůvodních druhů zvířat a rostlin.

Pár dnů po minulé návštěvě Labe u Nymburka jsem se tam opět vypravil a tentokrát jsem měl trochu víc štěstí. Dvě letěly po proudu řeky, sice dost vysoko a daleko, ale dva snímky i když jen víceméně jako dokument mám. Kolem Labe jsem procházel ještě více než hodinu, ale už se neobjevily.

Fotografií racků chechtavých, racka mořského a lysek černých jsem pořídil několik, ale nejvíce jsem si cenil právě snímků husice nilské.

Konec

Fotografie a text Karel Ženíšek

Zpět