ZAJÍMAVOSTI

Poslední úpravy: 02 December 2017 11:47:04


Vydra v zimě

2/12/2017

Trochu idylické prostředí pro vydru. Zato plné nejrůznějších stop a pobytových znamení na pár kilometrech.Sledování vyder v zimě je dvousečné. Stopy které po sobě nechává jsou nápadné, ale jen do nejbližšího sněžení nebo větru. Pak se zas krajina mění v list nepopsaného papíru.

Typické tvary vydřích stop nejsou často patrné tak, jak nám je předkládají stopařské příručky. Tady se vydra ploužila sněhem, pak při přeskoku dopadla všemi čtyřmi na druhou stranu výmolu.Pobytových znamení zanechává po sobě daleko víc, ale není možné se tu s nimi podrobněji zabývat.

V mrazivém zimním období bylo nalezeno mládě vydry. Kvůli záchraně toho mláděte se musel jeho pečovatel naučit rozumět vydřím projevům a potřebám. Úsměvný problém pak nastal zjara při seznamování vydřete s vodou. Bálo se do ní vstoupit natož se v ní proplavat. Bálo se, aby se v ní neutopilo. Ale lidská trpělivost ho přece jen změnila v nadšeného vodomila.

Přístup k vodě řeší pohodlnějším skluzem. V zimě se ráda vrstvou sněhu smýká, je to snadnější než chůze po sněhu. S břehu do vody se sklouzne. Ty skluzavky užívá častěji, mláďata pak po nich ráda sjíždí opakovaně. Je to jejich často používané "dětské" hřiště.

Vydry nejsou jenom plaché, ale současně i zvědavé. Dokážou vás pozorovat pod převislým břehem, z vody jim vyčnívá jen nejnutnější část čenichu, oči a uši. V zimě se bezpečně pohybují pod břehem v prostoru pod zborcenými ledovými krami.

Pozice na zádech není výzva k tomu, abyste ji lechtali na břichu, ale tak se jen suší. Na sněhu? pro vydru to není sníh ale přírodní osuška. Vysává jí vodu z kožichu. Nakonec pro ty, kteří čekají že budu předstírat jak obtížně jsou v přírodě foceni - vydry pocházejí ze záchranných nebo odchovných stanic či soukromých držitelů. Fotodokumentace probíhala nepravidelně asi od r. 1985. S divoce žijícím stvořením jsem se omylem setkal jednou, v létě, při fotografování volavek.

Prostředí typické pro vydru

Stopy po doskoku

Mládě, sirotek

Smykem k vodě

Pobyt ve vodě

Vysoušení kožichu

Konec

Fotografie a text Mirko Hain

Zpět