ZAJÍMAVOSTI

Poslední úpravy: 26 August 2014 21:51:43


Srna obecná

26/08/2014

Ve vzrostlém červnovém obilí se dala dospělá srna již skoro přehlédnout. Bylo tak vysoké, že ze stojící dospělé srny bylo možno vidět jen hlavu a krk; a to ještě jen když je měla vztyčené vzhůru.

Ale dobrý vítr a zvlněný terén tentokrát poskytl výhodu a tak setkání se srnou mohlo dál pokračovat, bez vyrušení.

Srna pomalu popocházela polem, jako by proplouvala zeleným mořem, ale nevšedním okamžikům ještě neměl být konec.

To se ukázalo poté, co došla až nakonec uličky a vydala se novou brázdou vzhůru.

Za srnou se z ničeho nic objevilo její docela malé mládě!

Srnče po narození nejdříve setrvává na místě, naopak to matka srna k němu dochází, a teprve až asi po dvou týdnech začíná matku samo následovat. To se stalo nejspíš teprve před několika dny.

Ale to ještě stále nebylo všechno! Za prvním mládětem se objevilo další, druhé!

Ve vyšším porostu zůstaly až do posledních chvil obě docela skryté…

Tak tomu se opravdu říká mimořádné setkání!

Srna vedla obě svá srnčata výše do svahu, kde je již nebylo z původního místa vidět. Neodešly však nijak daleko. Stačilo jen nějaký čas dál počkat v klidu na svém stanovišti, aby srnčí rodinka třeba nemusela narychlo hledat nový úkryt nebo se dávat na útěk, při kterém by se mohly třeba všechny i rozdělit.

To se vyplatilo; ani ne za čtvrt hodiny se srny rozhodly výše přejít přes cestu do druhého pole. Následuje několik už jen dokumentačních snímků, kdy všechny tři srnky jsou mimo porost a tak vidět "zcela ve své plné kráse".

Postupně všechny tři přešly cestu; dokonce sama mláďata napřed, což mohlo ukazovat na to, že srna necítila vážnější ohrožení z okolí, ani pro svá malá srnčata. Určitě jí ale bylo už delší dobu záhadou, co asi znamená to kovové cvakání, které se po celou dobu ozývalo ze stejného místa…

Na závěr přidávám několik starších snímků dokumentujících podobné setkání. Brzy ráno, při východu slunce, najednou na prázdnou louku vběhla srna, a mířila rychle přímo k jednomu místu. To nebylo obvyklé, pokud srny nejsou rušeny, nemají důvod se takto chovat. Brzy se však ukázalo, proč tomu tak je. Doběhla na místo a najednou z trávy k ní vstalo zde po celou tu dobu ukryté mládě!

Vše se na minutu zastavilo, když jej začala krmit. Světla ale už bylo dost a uprostřed louky se sama srna s bezbranným srnčetem zjevně necítila v bezpečí. A tak po chvilce odvedla své srnče spěšně pryč, pod ochranu lesa.

Konec

Text a foto: Ing. Pavel Hanibal

Zpět