ZAJÍMAVOSTI

Poslední úpravy: 19 August 2014 19:07:43


Skokan zelený

14/08/2014

Ač je jinak běžným druhem, žije většinu času skrytě v husté vegetaci, kde číhá na potravu. Jeho hlavní potravou je hmyz, či různí drobní živočichové.

Začátkem léta však bylo všechno trochu jinak. Na rybníku se ve větší míře posekaly stále se rozšiřující rákosové porosty a tím se, byť nezamýšleně, spustil hned celý potravní řetězec. Do něj patřil i tento skokan zelený, který se však tentokrát předvedl jako neohrožený a nemilosrdný dravec.

Dnes si troufl i na kořist, která byla přinejmenším stejně velká, jako byl on sám. A od momentu překvapení do polapení to trvalo jen okamžik, souboj byl jen krátký.

Ve chvíli, kdy se ulovený potěr tak ještě docela nevzdával a stále sebou zmítal, žabák ho měl, už ale dobrou polovinu v sobě.

A za další okamžik už ulovená ryba skoro celá zmizela. Skokan tak v tu chvíli připomínal některé své vzdálené příbuzné plazi, kteří také dokáží ulovit stejně velkou, i větší kořist než jsou oni sami a též jí podobně pozřít.

Na jak jen dlouho bude tomuto skokanovi zelenému rybka stačit, než ho zase hlad vyžene na lov za další potravou?

Konec

Text a foto: Ing. Pavel Hanibal

Zpět