ZAJÍMAVOSTI

Poslední úpravy: 27 May 2014 21:32:47


Rohy kamzíka horského

27/05/2014

Kamzičí růžky jsou jedním z hlavních poznávacích znaků tohoto horského savce. Každým rokem o něco přirůstají, kamzíci je neshazují a jsou duté. Nosí je jak kamzíci, tak i kamzice. Rostou nejprve vzhůru, pak se obloukem stáčejí zpět dolů (u samců).

Růžky mladého kamzíka

Růžky plně vyvinuté

Tento kamzík měl tvar svých rohů však už na dálku značně odlišný

a čím více postupoval svahem vzhůru, tím to bylo patrnější.

Jak se asi přihodilo, že tomuto kamzíkovi se jeho výsady vytvořily v tak netypickém tvaru? Byl to snad nějaký silný úder, který by je dokázal až takovým způsobem vylomit, ale tak zároveň i oba rohy poškodit stejně symetricky? Nebo to byl snad růstový defekt? Či jiná příčina?

Konec

Autor: Ing. Pavel Hanibal

Zpět