ZAJÍMAVOSTI

Poslední úpravy: 09 November 2013 19:13:10


V listnatém lese

9/11/2013

V listnatém lese se ozývá hlasité šramocení. Pokud neznáme původce toho neobvyklého zvuku, může se zdát, že jde o většího, neznámého živočicha. Až pak se konečně za stromem objevuje i onen tvor, který jej způsobuje - kos černý!

Kos černý

Kos se pohybuje po zemi a prohledává napadané listí. Právě na podzim je jeho vrstva silnější a ta nová ještě nestačila slehnout. Často by se v ní tento pěvec dokázal schovat úplně celý a tak je třeba pro potravu se někdy i doslova "potápět".
Kos černý

Kos střídá metodu přískoků z místa na místo, s prohledáváním na jednom jediném místě.
Kos černý

Když něco najde, pak to začne. Nedbá už na okolí, po hlavě se vrhne do listí. Celým tělem jako klínem, kde v nejužším místě jej prodlužuje jeho špičatý zobák, se pohybuje vpřed jako nějaké pneumatické kladivo a vmžiku rozhází dosud překážející vrstvu materiálu do vzduchu i do stran.
Kos černý

Napadané listí i s hrabankou létá všude kolem. Kos však vzápětí uprostřed toho ve zlomku vteřiny strne. Pokud by měl lidské vlastnosti, pak celý jeho postoj je v tu chvíli vyjádřen snad jedinou následující udivenou otázku: "Já? Já s tímto kraválem nemám nic společného…" Inu, zkrátka- kos nic, kos muzikant…

Pták však přitom ve skutečnosti v tu chvíli jen pozorně sleduje jakýkoliv pohyb, který při této své činnosti mohl vyrušit. Pod vrstvou se může ukrývat řada chutných soust.
Kos černý

Když nic nespatří, za okamžik znovu začne "vrtat" do listí. Opět létá napadaný materiál kolem a kosí rámusení se nese ve ztichlém lese i desítky metrů.
Kos černý

Touto technikou pokračuje dál za potravou a nevelký pták ve svém úsilí rozhazuje vše. Vlhké listí se přes noc pokrylo slabou vrstvou jinovatky a tak tato černá "péřová sbíječka" dál doslova rozrývá tento předěl podzimu i zimy; chladných rán i hřejivých dní. Tentokrát už nás však nevyleká v tichém lese. Přejme mu, aby našel hojnost pod listím, bude ji zapotřebí, kos tu zůstane s námi i po celou nadcházející zimu.

Konec

Autor: Ing. Pavel Hanibal

Zpět