ZAJÍMAVOSTI

Poslední úpravy: 07 April 2016 06:58:11


Rodící laň

21/08/2012

Je krásný květnový den. Pomalu se pohybuji s fotoaparátem po loveckém chodníčku. Přicházím ke konci lesního porostu a v pozadí se mi rýsuje veliká zelená louka. Pozastavil jsem se a pozoruji dění na louce, když v porostu nedaleko ode mne slyším šustění listí a z pod jeho krytu vyběhla loňská laňka. Současně se ze stejného místa zvedá stará laň a pozoruje mne z několika metrů svými velkými smutnými světly. Po zmáčknutí spouště fotoaparátu zpozoruji, že laň rodí. Kolem laně poletovalo veliké množství much a šířil se veliký zápach. Laň mne stále pozorovala a vůbec nejevila žádnou plachost. Začal jsem na ni tichounce mluvit a pomaloučku se k ní přibližovat. Snesla i lehký dotyk na zadní kýtu, kde jsem ucítil vysokou horečku. Zjistil jsem, že plod je mrtvý a předním během je zaklíněn v děloze. Zachytil jsem rukou zaklíněný běh a chtěl jsem ho uvolnit. Při lehkém dotyku mne laň stále svým smutnými světly pozorovala. Při uvolňování plodu asi ucítila bolest a krokem odešla asi 3 m a zalehla do trávy. Ihned jsem mobilem zavolal hajného a sdělil mu stav a okolnosti porodu laně. Ten mi řekl, že vzhledem k vysoké horečce laň brzy zhasne, abych ji nechal v klidu a odešel. Pomalu jsem odcházel z místa tragédie a přemýšlím, jak tak plachý tvor mi dovolil se dotýkat a trpět člověka v bezprostřední blízkosti. Došel jsem k názoru, že lidská pomoc při bolestech a nebezpečí zvítězila nad plachostí. Pozdě odpoledne jsem dostal zprávu, že laň nežije.

Rodící laň

Rodící laň

Konec

Autor: Josef Stratil

Zpět