ZAJÍMAVOSTI

Poslední úpravy: 19 February 2016 11:09:36


30. kongres IFWP

Po patnácti letech hostila zasedání Mezinárodní federace klubů fotografů přírody opět Česká republika. Klub fotografů přírody při Českomoravské myslivecké jednotě (KFP při ČMMJ) se ujal organizace zasedání i bohatého doprovodného programu.

IFWP (International Federation of Wildlife Photography) byla založena v roce 1980 asociacemi z Francie, Velké Británie, Maďarska a Itálie. Společným cílem mezinárodní organizace bylo fotografovat přírodu s ohledem na její přísné respektování a ochranu. Náš klub je členem této organizace od roku 1991. Dnes má IFWP 13 členských asociací pokrývající Evropu od Finska po Švýcarsko a od Holandska až po Maďarsko. V roce 1995 KFP organizoval první zasedání IFWP v České republice v Židlochovicích.

Nejlepší období jelení říje se v Jeseníkách rozhodlo strávit více než šedesát fotografů přírody z jedenácti zemí Evropy. Přestože loňský ročník proběhl v malebném prostředí Švýcarských Alp, rozhodli se organizátoři uspořádat letošní setkání opět v horském prostředí. Základnou několikadenní akce (22. - 26. 9. 2010) se stal nejvýše položený horský hotel v České republice (1 335 m.n.m) - Sporthotel Kurzovní Praděd Jeseníky.

Nosnou částí celého programu byly tematicky zaměřené exkurze. Zájemci mohli navštívit obory s jelení, dančí, mufloní i černou zvěří. Fotografové „krajináři“ si nenechali ujít podzimní krásy Národní přírodní rezervace Rejvíz a blízký Praděd. Někteří uvítali možnost fotografovat sokolnicky vedené dravce ze stanice terénní ochrany přírody. Fyzicky zdatnější vyrazili po loveckém chodníku zbarveným horským lesem s nadějí, že narazí na jesenické kamzíky. Pro zpestření programu byla zařazena i prohlídka Přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně, která patří mezi sedm největších divů ČR. Nechyběla ani návštěva regionálního pivovaru Holba v Hanušovicích, kterou ocenili nejen kolegové z Velké Británie. O tom, že se jednalo opravdu o fotografické nadšence, svědčil fakt, že na snídani ve 4:30 hod. se nás každé ráno scházela většina.

Dlouhé večery, zpestřené jelením troubením ze svahů Petrových kamenů, byly ve znamení sdělování zážitků, výměn zkušeností a promítání celoročních fotoúlovků. Pro ty největší nedočkavce byla v průběhu celé akce k dispozici „temná fotokomora současnosti“ – počítač, grafik, velkoplošná profitiskárna. Troubící jelen ve večerním světle vypadá na zvětšenině 115x60 cm opravdu impozantně. Vzpomínky několika pamětníků na zakladatele našeho klubu, Pana Fotografa Slávu Štochla, zaznamenal kolega z videoklubu.

V páteční podvečer se sešli zástupci všech přítomných klubů, aby tlumočili návrhy, potřeby i přání ostatních kolegů fotografů. Zhodnotil se uplynulý rok a mimo jiné se rozhodlo o místě dalšího zasedání/setkání členů IFWP. Do třetice opět v horách. Tentokrát v Rakouských Alpách.

Vyvrcholením celého setkání bylo vyhlášení výsledků mezinárodní soutěže uspořádané vždy k zasedání IFWP, vernisáž vítězných fotografií, velkoplošná projekce soutěžních snímků i fotografií z průběhu setkání. Pro tuto veřejnou část jsme zvolili reprezentativní prostory v nedalekých lázních Karlova Studánka. Předávání cen vítězům se ujali dva zástupci hlavních partnerů tohoto setkání - předseda ČMMJ a hejtman Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslav Palas a ředitel krajského ředitelství LČR v Šumperku Ing. Pavel Jindra. Z dalších partnerů, kteří výrazně přispěli k obohacení programu, stojí určitě za zmínku Pivovar Holba, PRO-BIO, Lesy Ruda a.s., Správa CHKO Jeseníky.

Až při odjezdu jsme spatřili první kapky deště. Ani ten však nesmyl spousty zážitků, které si většina z nás odvezla do všech koutů Evropy. Upřímné loučení, dárky a následné mailové vzkazy nás jen utvrdily v tom, že několikaměsíční příprava této mezinárodní akce nebyla marná a setkání se, podobně jako před patnácti lety, povedlo.

Text Tomáš Pospíšil

Zpět