ZAJÍMAVOSTI

Poslední úpravy: 19 February 2016 11:09:40


Setkání Klubu fotografů ve Štířím dole

08/08/2015

V polovině října se sešli členové Klubu fotografů přírody při ČMMJ v krásném údolí Železných hor. Po ubytování v rekreačním středisku Štíří důl se všichni účastníci setkání sešli k přátelskému posezení ve společenské místnosti hlavní budovy. Posilněni dobrou večeří a lahodným mokem si se zájmem vyslechli plán na nastávající fotografickou akci.

V sobotu ráno nás čekali sokolníci Ondra s Lenkou, kteří měli připravená ochočená zvířata pro ukázky létání, při kterých jsme měli možnost tyto dravce fotografovat. Po předvedení Sokola stěhovavého, Poštolky obecné, Puštíka obecného byla pro nás připravena mladá Kuna skalní, která s mladickou hravostí předváděla své lezecké umění.

Po předvedení Sovy pálené, Výra velkého a Orla stepního pro nás fotografování sokolníků v akci pro tento den skončilo.

Večer za živé diskuze členové předvedli své celodenní fotografické práce na velkoplošné obrazovce. "Pokochali" se cizím úspěchem a poučili z chyb. Po přijetí nového člena do klubu fotografů přírody Františka Říhy byly promítnuty jeho úžasné fotografie z divoké přírody. Po koncertu barev a dějů z přírody na Františkových fotografiích jsme se uložili ke spánku očekávajíc zážitky příštího dne.

V neděli ráno, posilněni vydatnou snídaní, jsme se vydali fotografovat další dravce v rukách sokolníků. Při společném fotografování jsme užili spoustu legrace, nafotili mnoho zajímavých záběrů dravců v pohybu, ale hlavně si osvojili a vyzkoušeli dovednosti, které využijeme při fotografování ve volné přírodě.

Společné foto Foto:Marie Vorálková

Sokolník Ondra s poštolkou Foto: Michal Hrnčíř

Fotografování orla Foto: Markéta Přibylová

Fotografování orla Foto: Markéta Přibylová

Fotografování skoku kuny: Markéta Přibylová

Fotografování sovy: Markéta Přibylová

Sokolnice Lenka s kunou Foto: Michal Hrnčíř

Sokolník Ondra s rarohem Foto: Michal Hrnčíř

Raroh v letu Foto: Michal Hrnčíř

Franta s kunou Foto: Stanislav Vorálek

Konec

Text: Michal Hrnčíř

Zpět