Klub fotografů přírody na výstavě Natura Viva 2014 v Lysé nad Labem

21/06/2014

Letos již 19. ročník mezinárodní výstavy myslivosti, rybářství a včelařství proběhl ve dnech od 21.- 25.5. 2014 na výstavišti v Lysé nad Labem.

Klub fotografů přírody zde měl v letošním roce svůj stánek, kde představil přítomným návštěvníkům dvě výstavní kolekce, jedna klasických zarámovaných fotografií a druhá na fotoplátnech. Tato kolekce byla prodejní. Návštěvníci si také mohli prohlédnout klubové letáčky, fototechniku, maskování v podobě maskovacího obleku (hejkal), maskovacího stanu a jiných drobností. Pro děti byla připravena pravítka, která vyrobila ČMMJ za spolupráce s KFP. Na stánku byli po celou dobu výstavy přítomni naši členové, kteří hovořili s návštěvníky a odpovídali na velké množství dotazů.

Zázemí našemu klubu zajistila ČMMJ a velké poděkování patří panu ing. Josefu Pubalovi a našim zastupujícím členům, Janě Blahníkové, Michalu Hrnčířovi, Karlu Ženíškovi, Tomáši Jiráskovi a Karlu Svaškovi.

Text Karel Svašek

Foto Michal Hrnčíř