Fotografové v Dětské léčebně

30/05/2014

Fotografové Karel Svašek a Honza Kuchynka společně s pracovnicí ze záchranné stanice Lipec, Lenkou Kořínkovou přijeli odpoledne 19. 05. za dětmi do Dětské odborné léčebny v Bukovanech.

Zde se děti léčí s onemocněním horních a dolních cest dýchacích, alergiemi či nadváhou ve věku od jednoho roku do osmnácti let. Malé děti zde mohou být i s maminkami.

Karel pro přítomné připravil ve společenské místnosti besedu, kde v krátkosti představil klub fotografů a pohovořil o fotografování. Děti si mohly prohlédnout fotografickou výbavu i maskování v podobě maskovacího obleku (hejkal), nebo fotokrytu. Program pokračoval promítáním fotografií, děti se s radostí zapojily do poznávání zobrazených živočichů, o kterých se vždy dozvěděly pár zajímavostí. Děti po promítání dostaly pravítka a magnetky, které vytvořila ČMMJ společně s KFP.

Poté se všichni přesunuli na zámeckou zahradu. Honza s Lenkou přivezli ze záchranné stanice malé lišče, ježka, supa, raroha, sovu pálenou a další dravce. O všech těchto zvířátkách a ptácích vyprávěl Honza mnoho informací a poté předvedl s několika dravci i letové ukázky. Kdo chtěl, měl také možnost vzít si dravce na sokolnickou rukavici a vyfotografovat se s ním. Fotografy mile překvapilo nadšení a velký zájem dětí, které měly stále plno otázek, došlo i na pár příběhů z fotografování a tak nám všem odpoledne příjemě uteklo.

Text a foto Karel Svašek