"Odkrywanie Biebrzy" v polském Sejmu, výstava velkoformátových fotografií přírody

16/01/2014

Ve středu, 8. ledna 2014 v 16 hodin v hlavním sále polského parlamentu oficiálně zahájil náměstek předsedy polského Sejmu pan Eugene Grzeszczak výstavu " Odkrywanie Biebrzy ", která se pořádá u příležitosti 20. výročí polského Národního parku Biebrza . Čestnou záštitu nad výstavou převzala předsedkyně Sejmu, paní Ewa Kopacz. Slavnostní vernisáže se zúčastnili pan Janusz Zaleski - náměstek ministra státu v ministerstvu životního prostředí, paní Nina Dobrzyńska - ředitelka odboru lesního hospodářství a ochrany přírody, pan Stanisław Żelichowski - předseda Výboru pro životní prostředí, přírodních zdrojů a lesnictví; a řada dalších členů parlamentu Polské republiky a pozvaní hosté. Myšlenka zorganizovat výstavu fotografií pořízených fotografy divoké přírody vznikla v průběhu XXXIII. kongresu Mezinárodní federace fotografů divoké přírody IFWP při příležitosti oslav 20. výročí Národního parku Biebrza. Fotografická výstava představuje práce fotografů z deseti zemí, kteří fotografovali na Biebrze rozmanitost fauny a flóry počátkem jara- záplavy kvetoucích rostlin, navracející se ptáky, volně žijící savce i krajinu samotnou a řadu svých vlastních fotografických témat. Za český KFP uspělo v tomto mezinárodním finálním výběru celkem 5 fotografií a staly se tak součástí této výstavní kolekce. Iniciátorem výstavy je pan Roman Skąpski - ředitel Národního parku Biebrza.

zapsal Pavel Hanibal