Poslední úpravy: 20 May 2013 21:21:58


90. Výročí Českomoravské myslivecké jednoty a 60. zasedání Mezinárodní rady pro lov a ochranu přírody

10/05/2013

Velká oslava k 90.výročí založení Českomoravské myslivecké jednoty byla uspořádána dne 26.4.2013 na Pražském hradě v katedrále svatého Víta,Václava a Vojtěcha. V této naší nejvýznamnější katedrále zazněly tóny členů Klubu trubačů ČMMJ pod vedením JUDr.Petra Vacka a Svatohubertskou mši celebroval primas český a arcibiskup pražský, jeho eminence Kardinál Dominik Duka. Společně s oslavami 90.výročí ČMMJ bylo také zahájeno 60. Generální zasedání Mezinárodní rady pro lov a ochranu přírody (CIC) Zahájení proběhlo v poledních hodinách v pražském hotelu Intercontinental. Delegáti a zástupci jednotlivých zemí se také zúčastnili Svatohubertské mše, po jejímž ukončení se společně se zástupci ČMMJ a vybranými hosty do Španělského sálu.Zde všechny přítomné přivítal předseda ČMMJ Ing. Jaroslav Palas a dal prostor ke krátkému projevu jednotlivým delegátům CIC. Celá akce končila v pozdních nočních hodinách. Druhý den se zástupci CIC přesunou na Slovensko do Bratislavy a slavnostní ukončení 60. Generálního zasedání CIC se uskuteční v dalších dnech v Maďarsku. Celá akce byla velice precizně připravena a pro všechny zúčastněné zajisté nevšedním zážitkem.

Autor fotografií: Karel Svašek

Zpět